اشتباهات رایج هنگام استفاده از کولر کدامند ؟
نکات فنی

اشتباهات رایج هنگام استفاده از کولر کدامند ؟

روشن کردن کولر به محض نشستن پشت فرمان
یکی از بزرگترین و رایج ترین اشتباهات در استفاده از سیستم تهویه، روشن کردن آن به محض ورود به خودرو است. باید توجه کرد که اینکار کارایی سیستم تهویه را به شدت پایین می آورد و در حقیقت هوای گرمی که در کابین حبس شده بود حالا با روشن شدن کولر در فضای داخلی گردش پیدا می کند.
استفاده نکردن ازحالت خودکار سیستم تهویه
دکمه حالت خودکار با نوشته auto تعبیه شده است. توصیه می شود برای بهره مندی از کابین خنک و در عین حال رهایی از بخار شیشه ها، حالت خودکار سیستم تهویه را فعال کنید. در تمام خودروها این حالت برای تنظیم بهترین شرایط طراحی شده است.
جهت مستقیم دریچه های هوا به سرنشینان
تنظیم جهت دریچه های هوا به خصوص در هنگام رانندگی به سمت خود، هوای خنک لذت بخشی را به همراه دارد ولی با اینکار از گردش هوای خنک در فضای داخلی خودرو جلوگیری می شود. بهترین حالت برای کاهش دمای کابین و استفاده تمام سرنشینان از کولر خودرو، تنظیم جهت دریچه های هوا به سمت بالاست.
رسیدگی نکردن منظم به سیستم تهویه
مانند روغن موتور، تایرها و روغن ترمز، اجزای سیستم تهویه هم نیازمند رسیدگی هستند. توصیه شده است که پس از 16000 تا 24000 کیلومتر کارکرد، فیلترهای کابین تعویض شوند. تعویض نکردن فیلترها کارایی سیستم تهویه را به طور قابل توجهی کاهش می دهد.
 
عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه ایمیلی زودتر از بقیه از آخرین مطالب سایت مطلع شوید